جلادان زندان قزل حصار: بعد از مذاکرات ژنو٬ همه شما را اعدام خواهيم کرد! انتقال ۱۱ زنداني به سلوال انفرادي در قزل حصار٬ تجمع خانواده ها و اعتصاب غذاي ۱۰۰۰ زنداني در داخل زندان! تجمع خانواده هاي محکومين به اعدام د رمقابل مجلس در تهران اين خبر بسيار مهم است.

27 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: