مدرسه دخترانه با وانت در سیستان‌ و بلوچستان (تصویر) وبلاگ ویکی نیکشهر : جابجایی دانش آموزان در بیشتر مناطق بلوچستان با وانت انجام می گیرد. با توجه به کوهستانی بودن مناطق و مشکل در رفت و آمد دانش آموزان و عدم تعهد آموزش و پرورش در جابجایی با وانت و سرویس م

27 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: