وکیل ستار بهشتی: به دادسرای جنایی احضار شدم گیتی پورفاضل روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: به دلیل اینکه پرونده دیگری در دست داشتم و باید به دادگاه مراجعه می کردم نتوانستم به دادسرا بروم. آفتاب: وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی گفت اویل هف

30 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: