Tag Archives: زندان

VIA:جنبش دانشجویی در آستانه ی 16 آذر به یاد یاران دبستانی مان ضیا نبوی 4.5 سال زندان در تبعید بدون یک روز مرخصی

30 Nov

هرانا؛ هاشم خواستار معلم بازنشسته روانه زندان وکیل آباد شد خبرگزاری هرانا – اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد با احضار این معلم وی را بازداشت و تحویل مقامات زندان وکیل آباد مشهد داد. http://j.mp/1a0eZeX

26 Nov

VIA:Majid Tavakoli بعد از چهار سال: خانواده توکلی در یک قاب … 29 مهرماه امسال مجید توکلی بعد از نزدیک به چهار سال حبس در زندان برای اولین بار به مرخصی آمد. وی یک هفته بعد، 6 آبان، به زندان بازگشت

13 Nov

VIA:Peyman Aref دختركي بود عاشق كودكان مان؛ عاشق همه كودكان دنيا؛ نامش مريم شفيعي پور؛ اكنون ماههاست روح معصوم كودكانه اش اسير بند است و زندان! آقاي بازجو كودكانمان دلتنگش هستند و سراغش ميگيرند؛ آزادش كنيد لطفا!

12 Nov

VIA:Peyman Aref آزادی پژمان ظفرمند از زندان اوین

25 Oct

اولین عکسهای مجید توکلی پس از۴ سال زندان http://j.mp/1cba9Tk

22 Oct

اولین عکسهای مجید توکلی پس از۴ سال زندان http://j.mp/1cba9Tk

22 Oct