Tag Archives: مرخصی

VIA:جنبش دانشجویی در آستانه ی 16 آذر به یاد یاران دبستانی مان ضیا نبوی 4.5 سال زندان در تبعید بدون یک روز مرخصی

30 Nov

VIA:Majid Tavakoli بعد از چهار سال: خانواده توکلی در یک قاب … 29 مهرماه امسال مجید توکلی بعد از نزدیک به چهار سال حبس در زندان برای اولین بار به مرخصی آمد. وی یک هفته بعد، 6 آبان، به زندان بازگشت

13 Nov

محمود باقری عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و رزمنده جنگ عراق از اوین به مرخصی اعزام شد

23 Oct

خبر خوب خیلی خوب از فیس بوک: Mehdi Mahmoudian مجید توکلی بالاخره به مرخصی امد. خدایا شکرت. فردا مادر مجید می تونه پسرش رو بعد از چهار سال در آغوش بکشه

21 Oct

۵۲ ماه از حبس بدون مرخصی ضیا گذشت

15 Oct

محمدرضا مقیسه، محسن محققی به مرخصی آمدند :)

9 Oct

مجید دری به مرخصی آمد

28 Aug