Tag Archives: ۲۱

نفر در تهران به دليل “قرار فيس‌بوکی و دوست‌يابی” بازداشت شدند راديو زمانه ـ ۲۴ زن و ۲۱ مرد به دليل قرار فيس‌بوکی در حوالی ميدان ولنجک تهران توسط نيروی انتطامی ايران بازداشت شدند. تارنمای دانا گزارش داد: “اين تجمع که با هدف دوست‌يابی و تشکيل گروه‌های دوستی

27 Nov

عاطفه نبوی،فعال سابق دانشجویی و زندانی سیاسی: “دکتر در محیط ناامن و غیرقابل اعتماد زندان و زمانی که هر حرف یا حرکتی از سوی تو میتونه بعدا ” برعلیه تو” استفاده بشه “دکتر” از همان زمان ورود به 209 کورسوی امیده. خب فرض بر اینه که پزشک بنابر قسمش “طرف من” ه ن

12 Nov

عاطفه نبوی،فعال سابق دانشجویی و زندانی سیاسی: “دکتر در محیط ناامن و غیرقابل اعتماد زندان و زمانی که هر حرف یا حرکتی از سوی تو میتونه بعدا ” برعلیه تو” استفاده بشه “دکتر” از همان زمان ورود به 209 کورسوی امیده. خب فرض بر اینه که پزشک بنابر قسمش “طرف من” ه ن

12 Nov

انور حسین پناهی زندانی سیاسی و مدنی کرد پس از گذشت ۶ سال حبس، سرانجام امروز دو شنبه ۲۱ مرداد به قید وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

12 Aug

انور حسین پناهی زندانی سیاسی و مدنی کرد پس از گذشت ۶ سال حبس، سرانجام امروز دو شنبه ۲۱ مرداد به قید وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

12 Aug