Archive | October, 2013

نرگس محمدی و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی

31 Oct
Advertisements

نسرین ستوده،رضا خندان و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی

31 Oct

نسرین ستوده،رضا خندان و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی

31 Oct

VIA:کمپین صلح فعالان در تبعید / Peace activists in exile campaign گزارش تصویری دوم از اولین سالگرد یادبود وبلاگ نویس جانباخته، ستار بهشتی/ حضور نسرین ستوده بر مزار ستار فعالان در تبعید: گوهر عشقی در اولین مراسم سالگرد ستار بهشتی، وبلاگنویس جانباخته، بر سر

31 Oct

بخشی از متنی که ستار ۸ آبان در وبلاگش نوشت، ۹ آبان بازداشت شد و ۱۳ آبان خبر مرگش را دادند …. اگر شعار شما این است که؛ ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید! شعار ما هم این است؛ پابه میدان گذاشتیم در این مبارزه یا از قفس

31 Oct

Photo

31 Oct

Photo

31 Oct